Maandelijks ontvangen ouders van KindeRdam een factuur voor de opvang volgens hun contract. KindeRdam stuurt deze factuur in de maand ervoor, dus voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaatsvindt. Wij sluiten hiermee aan bij de Belastingdienst Toeslagen, die de de kinderopvangtoeslag ook een maand vooraf stort. De data waarop wij factureren en incasseren zijn terug te vinden op onze website. Extra afgenomen dagdelen kunnen door de administratieve verwerking later worden gefactureerd dan de reguliere opvang.

Facturen en automatische incasso
Facturen zijn terug te vinden in je eigen ouderportaal (MijnKindeRdam). Je kunt ervoor kiezen elke maand zelf je factuur te voldoen, maar makkelijker is het om dit via automatische incasso door KindeRdam te laten doen. In het ouderportaal vind je een (al gedeeltelijk ingevuld) formulier voor het afgeven van zo'n automatische incasso.

Kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar KindeRdam
De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan KindeRdam over te maken. Dit geef je aan via www.mijntoeslagen.nl. In dat geval incasseren wij het resterende netto bedrag. Als ouder blijf je wel verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling aan KindeRdam.

Incassanten-ID
Ons incassanten-ID is NL85ZZZ243848010000. Je vindt dit nummer onder andere terug op je bankafschriften.
Het bijbehorende rekeningnummer is NL64INGB0000397635.

Facturerings- en incassodata
De datum waarop wij factureren en incasseren kan per maand verschillen, maar ligt rond de 26ste van de maand voorafgaand aan de maand die de factuur betreft. KindeRdam kan helaas geen uitzondering maken op deze datum. Ouders dienen ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat op de facuurdatum.