Vanaf 1 maart 2016 is in Rotterdam gestart met de harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wat dit voor de ouders en peuters voor gevolgen heeft is hieronder terug te vinden.

radartjes harmonisatie header Low