In verband met de harmonisatie van de peuteropvang, verandert per 1 september 2016 de financiering van de peuterspeelgroepen (voorheen peuterspeelzaal). Gezinnen waarin beide ouders werken, of alleenstaande ouders die werken, kunnen vanaf dat moment een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij de Belastingdienst.

LRKP-nummer
Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag is een LRKP-nummer nodig. Alleen kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang (BSO's) krijgen een LRKP-nummer. Om die reden zijn de peuterspeelgroepen binnen het LRKP-register nu geregistreerd als kinderdagopvang. Het LRKP-nummer staat op je nieuw te ontvangen overeenkomst.

Let op 
Bij de Belastingdienst worden onze peuterspeelgroepen nu dus als een kinderdagverblijf gezien. Binnen KindeRdam blijven het gewoon onze peuterspeelgroepen.