Ouders die niet (beiden) werken, zogenaamde kostwinnaarsgezinnen, komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor deze ouders is een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente Rotterdam beschikbaar. Vanaf 1 september 2016 zullen ook zij een inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen.

Berekenen eigen bijdrage
Op verzoek van de gemeente Rotterdam zal KindeRdam vanaf 1 september 2016 een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening brengen. De gemeente Rotterdam zal dan het overige deel betalen. Om de inkomensafhankelijke bijdrage te kunnen berekenen, hebben wij een inkomensverklaring van jou en je eventuele (toeslag)partner nodig.

Inkomensverklaring(en)
Deze inkomensverklaring(en) kun je opvragen bij de Belastingdienst. Wanneer je in de afgelopen 2 jaar je baan bent verloren of als je inkomen is gedaald, dan kun je – naast de inkomensverklaring – ook een uitkeringsspecificatie aan ons tonen.

Voor de duur van de contractperiode
De inkomensafhankelijke bijdrage wordt vastgesteld voor de gehele contractperiode en kan alleen wijzigen als er een broertje of zusje geplaatst wordt. De inkomensgegevens worden niet door KindeRdam bewaard, alleen de inkomenscategorie waarbinnen je valt wordt genoteerd. Je tekent bij KindeRdam een verklaring dat de aangeleverde inkomensgegevens naar waarheid zijn verstrekt - dit document wordt in je digitale dossier bewaard.

Geen inkomensgegevens
Indien je geen inkomensgegevens aan ons wilt verstrekken moeten wij je - conform de afspraak met gemeente Rotterdam - in de hoogste categorie van de kinderopvangtoeslagtabel indelen.

CJG-plaats
Als je in aanmerking komt voor een CJG-plaats, dan betaal je alleen voor de uren die betrekking hebben op de eerste 2 dagdelen. De overige dagdelen worden betaald door de gemeente Rotterdam. Vergeet niet om de CJG-brief aan ons te overhandigen!