Inclusief héél veel

Voor al onze pakketten geldt dat ze inclusief héél veel zijn, zoals: luiers, broodmaaltijden, gezonde tussendoortjes en drinken, dagelijks fruit, uitstapjes, speel- en knutselmaterialen, workshops op de BSO, opvang tijdens schoolsluitingsdagen en BSO Vakantieland tijdens schoolvakanties. Op de dagen dat je kind naar de opvang gaat, hoef je thuis dus geen kosten te maken.

Onze tarieven zijn bovendien inclusief hulp door onze afdeling Klantadvies bij berekening en/of aanvraag van kinderopvangtoeslag.

Alle informatie over onze opvangpakketten (52 weken, 48 weken en 40 weken pakket) voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) staat in onze PakketWijzer:

Toeslag kinderdagopvang
Voor de kinderdagopvang geldt dat de uurprijzen in de Pakketwijzer bruto prijzen zijn. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kun je de hoogte van deze toeslag berekenen. Hiervoor heb je wel het aantal opvanguren per dag nodig. Die vind je hier: Tarieven kinderdagopvang 2020.

Toeslag BSO en peuterspeelgroep
Gaat je kind naar de BSO of peuterspeelgroep en wil je weten wat de hoogte van de kinderopvangtoeslag is? Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en (in geval van de BSO) het aantal opvanguren per school kunnen we een berekening maken.

Voor sommige peuters geldt dat hun ouders in aanmerking komen voor een verminderde of geen ouderbijdrage. Kijk hier voor de voorwaarden.

Uitgangspunten bij de vaststelling van de bruto uurprijzen: visie van KindeRdam op de prijsstelling
Wij willen onze dienstverlening zo veel mogelijk afstemmen op de wensen van ouders. We doen daarbij ons best een zo voordelig mogelijke bruto uurprijs aan te bieden, zonder meer winst dan nodig is om financieel gezond te kunnen blijven. Tegelijkertijd zijn er zaken waarmee wij rekening moeten houden bij het vaststellen van onze uurprijzen. In onderstaande bijlage geven wij u inzicht in de wijze waarop onze uurprijzen tot stand komen en onze visie/uitgangspunten op de prijsstelling:

Maatschappelijke onderneming
Het welzijn van kinderen en verrijking van hun ontwikkeling is onze belangrijkste taak. We doen dat waar nodig en mogelijk graag samen met lokale en landelijke partners. KindeRdam en Het Steigertje hebben geen private aandeelhouders. Eventueel gemaakte winst wordt ingezet ten behoeve van onze opvang. Denk aan deskundigheidsbevordering van onze medewerkers en daarmee het verbeteren van onze pedagogische kwaliteit. Maar ook aan het onderhoud van onze locaties en buitenruimtes.