Tot zomervakantie 2016
Op dit moment zijn de kosten voor de peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) bij KindeRdam afhankelijk van de locatie en het aantal dagdelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling klantadvies.

Na zomervakantie 2016
Na de zomervakantie wordt de ouderbijdrage voor de peuterspeelgroepen in Rotterdam inkomensafhankelijk. Omdat KindeRdam 10 keer per jaar factureert, ontvangen ouders over de maanden juli en augustus geen factuur. De wijziging in de ouderbijdrage gaat hierdoor in per 1 september 2016.

Voor ouders die werken
Ouders die beide werken, of een alleenstaande ouder die werkt, komen in de meeste gevallen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Deze ouders ontvangen vanuit KindeRdam een factuur voor de ouderbijdrage op basis van het uurtarief. Via de Belastingdienst kan vervolgens kinderopvangtoeslag aangevraagd worden. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het toetsingsinkomen.

Voor ouders die niet werken
Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat ze niet (beide) werken, ontvangen vanuit KindeRdam een factuur met een ouderbijdrage die gebaseerd is op het gezinsinkomen. De gemeente Rotterdam betaalt voor deze ouders het verschil tussen het uurtarief en de ouderbijdrage.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de maandelijkse ouderbijdrage per schooljaar 2016-2017.

Indicatie ouderbijdrage peuterspeelgroep per maand kind 1 2 en verder

Voor een volledig overzicht van de ouderbijdrage verwijzen we naar onderstaande tabel van de gemeente Rotterdam.

Conform de subsidievoorwaarden die de gemeente Rotterdam aan KindeRdam stelt, maken wij hieronder inzichtelijk hoe de financiële procedure rondom de inning van de openstaande facturen binnen KindeRdam is geregeld.