Een lagere of geen ouderbijdrage
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat alle kinderen in de stad de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Sommige kinderen mogen daarom extra spelen en leren. Alleen kinderen die van het CJG een verwijzing hebben gekregen, komen hiervoor in aanmerking. KindeRdam heeft met de gemeente Rotterdam afgesproken dat we voorrang verlenen aan kinderen met een extra Spelen en Leren indicatie. De kosten voor de extra uren Spelen en Leren worden volledig vergoed. 

Maak je gebruik van schuldhulpverlening?
Dan biedt de gemeente, afhankelijk van je persoonlijke situatie, gratis kinderopvang of kinderopvang tegen een lagere ouderbijdrage. Dit geldt alleen voor ouders die aantoonbaar gebruik maken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Heb je vragen over de hoogte van je ouderbijdrage, neem dan contact op met de afdeling Klantadvies.