Opvang bij een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang (BSO) van KindeRdam?
Maak hieronder een berekening om een beeld te krijgen van de netto kosten. Over de kosten voor een peuterspeelgroep van KindeRdam kun je contact opnemen met onze afdeling Klantadvies.

Het toetsingsinkomen van jou en eventuele toeslagpartner. In hele Euro's zonder decimalen.
Het aantal opvanguren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat je werkt. Werkt je toeslagpartner ook? Ga dan uit van de uren per week van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt.

Gezamenlijk inkomen:
Het toetsingsinkomen van jou en eventuele toeslagpartner.

Uren per week:
Het aantal opvanguren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat je werkt. Werkt je toeslagpartner ook? Ga dan uit van de uren per week van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt.

Disclaimer:
De berekening van de toeslag geeft een indicatie. Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.

Niets berekend.

Heb je meer kinderen die naar de opvang gaan?
Dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet je oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk? Dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor je kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie het 1e kind is.

Disclaimer:
De berekening van de toeslag geeft een indicatie. Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.