Als je je kind aanmeldt voor opvang bij KindeRdam kan het helaas voorkomen dat er een wachtlijst is voor de locatie die je gekozen hebt. Soms is dit afhankelijk van de opvangdag. 

Hieronder kun je lezen hoe we omgaan met wachtlijsten en welke voorrangsregels wij hanteren bij het toekennen van een plaats.

Voorrangsregels voor de peuterspeelgroepen (2-4 jaar)
De gemeente Rotterdam investeert graag in de ontwikkeling van kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het consultatiebureau (CJG) bepaalt of kinderen die deze extra ondersteuning nodig hebben hiervoor een ‘doelgroepindicatie’ krijgen (zie voor meer informatie https://www.kinderdam.nl/doelgroepindicatie).

Met ingang van 1 maart 2016 zijn door de Gemeente Rotterdam voorrangsregels voor plaatsing van nieuwe peuters ingevoerd als er sprake is van een wachtlijst:

1. Rotterdamse peuters met een doelgroepindicatie (nieuw of van de wachtlijst) met een broertje of zusje op de school die verbonden is aan de voorschoolse voorziening.
2. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben (nieuw of van de wachtlijst) met een broertje of zusje op de school die verbonden is aan de voorschoolse voorziening.
3. Rotterdamse peuters met een doelgroepindicatie van de wachtlijst.
4. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben van de wachtlijst.
5. Rotterdamse peuters met een doelgroepindicatie: nieuwe aanmeldingen.
6. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben: nieuwe aanmeldingen.
7. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben en voor wie extra uren bovenop de basisvoorziening worden aangevraagd.
8. Niet-Rotterdamse peuters.

Voorrangsregels voor dagopvang (0-4 jaar) en BSO (4-13 jaar)
Voor de dagopvang (kinderdagverblijf) en buitenschoolse opvang (BSO) vindt KindeRdam het belangrijk zo snel mogelijk na aanmelding duidelijkheid te geven of er een plaats is. 

Dit betekent dat wij in geval van een startdatum binnen twee maanden ernaar streven binnen vijf werkdagen zekerheid te geven over de mogelijkheden voor plaatsing van het (ongeboren) kind op de gewenste of een alternatieve locatie. Ligt de startdatum verder dan twee maanden dan ontvang je binnen 2 weken uitsluitsel.

Bij plaatsing op de dagopvang en BSO worden de volgende voorrangsregels toegepast als er op de locatie sprake is van een wachtlijst:

1. Kinderen van ouders die werkzaam zijn bij KindeRdam.
2. Kinderen met een sociaal-medische indicatie
3. Kinderen die wijzigen van school, kinderen die doorstromen van een kinderdagverblijf van KindeRdam naar de BSO en broertjes en zusjes van kinderen met een actieve plaatsing binnen KindeRdam.
4. Kinderen voor wie een uitbreiding of wijziging van dagen is aangevraagd.
5. Kinderen uit één gezin die op verschillende locaties worden opgevangen, maar waarvan de wens is om alle kinderen op één locatie te plaatsen.
6. Overige kinderen.

Bij het plaatsen van kinderen houden we, naast bovenstaande volgorde, rekening met:
• de geldende wet– en regelgeving.
• de samenstelling/mogelijkheden van de groep.
• de gewenste en eventuele alternatieve locatie.
• de inschrijfdatum.
• de gewenste startdatum.

Let op
De inschrijfdatum en startdatum zijn in combinatie bepalend als er te veel ouders tegelijkertijd willen starten. Als er sprake is van een eerste kind, en alle onderdelen van de aanmeldingen zijn gelijk, dan geldt de inschrijfdatum. Als er sprake is van een tweede kind, dan worden de voorrangs-regels gevolgd zoals hierboven vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij KinderRdam doen we er alles aan om een veilige plek te bieden voor kinderen. Onze pedagogisch medewerkers zijn alert op het signaleren van eerste ziekteverschijnselen en houden de gezondheid van ‘onze’ kinderen scherp in de gaten. 

Privacyregels en inenten
KindeRdam beveelt ouders aan hun kinderen te laten vaccineren. Volgens de huidige wetgeving kunnen we kinderen echter niet weigeren als zij niet zijn ingeënt. We registreren op dit moment dan ook niet welke kinderen gevaccineerd zijn. Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij ouders namelijk niet verplichten deze medische gegevens te verstrekken en registratie zou dus geen zekerheid bieden. Vanwege privacyregels kunnen we ook geen informatie geven over het al dan niet gevaccineerd zijn van kinderen op onze opvang.

Aandacht voor vaccinatie
De vaccinatiegraad in Nederland daalt al jaren. Bij KindeRdam maken we ons daar erg zorgen over. Wij zijn dan ook blij dat er momenteel weer veel aandacht voor dit onderwerp is. Betere voorlichting door de overheid is nodig. Ouders moeten bewust gemaakt worden van de risico’s die zij nemen. Zowel voor hun eigen kinderen als voor kinderen uit hun omgeving. KindeRdam volgt de ontwikkelingen rond het vaccinatiedebat op de voet. Wijzigt de wetgeving, dan zullen we zo nodig maatregelen treffen en onze ouders hierover informeren.

Samen voorkomen
Is er onverhoopt sprake van een besmettelijke ziekte op een van onze locaties, dan informeren we ouders hier direct over en schakelen we zo nodig de GGD in. Om te voorkomen dat besmettelijke ziektes zich kunnen verspreiden, doen we daarnaast een beroep op onze ouders. Wij drukken ouders op het hart hun kind niet naar de opvang te brengen als het ziek is. Ook zijn ouders verplicht ons direct te informeren als zij het vermoeden hebben dat hun kind een besmettelijke ziekte heeft. Bij twijfel over ziektesignalen nemen we altijd contact op met de GGD.

Heb je als ouder vragen over het vaccinatiebeleid van KindeRdam? Neem dan contact op met de manager van de locatie waar je kind wordt opgevangen.

Bij KindeRdam maken we voor onze communicatie graag gebruik van het Ouderportal. Dit biedt je namelijk veel gemak. Je kunt er eenvoudig je persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen. Verder vind je er alle facturen en documenten die te maken hebben met de plaatsing van je kind handig bij elkaar. En wist je dat we ook regelmatig foto’s posten in het Ouderportal? Zo houden we je goed op de hoogte van wat je kind allemaal meemaakt op de groep. Neem dus regelmatig een kijkje in het Ouderportal, dan hoef je nooit meer wat te missen!

Wil je weten hoe het Ouderportal werkt? Hieronder vind je een aantal instructievideo's.

 

1. Hoe meld ik mijn kind aan?

2. Hoe werk ik mijn persoonlijke gegevens bij?

3. Hoe vraag ik een extra dag aan?

4. Hoe meld ik mijn kind af voor een dag?

5. Hoe kan ik de opvang van mijn kind opzeggen?

Hé, mag jij ook naar de BSO?

Een TOFFE TIJD, die heb je op de BSO van KindeRdam!

Freerunnen, dansen, yoga, zingen, bootcampen, animaties maken, toneelspelen … Je doet het op de BSO’s van KindeRdam. Omdat we jou, je vriendjes en vriendinnetjes graag een TOFFE TIJD willen bieden. Een tijd om samen lol te maken dus. Maar ook een tijd om op ontdekking te gaan. Geen tijd te verliezen dus …

Tijd voor TOFFE TIJD!

Op onze BSO’s zorgen we elke week voor mega veel leuke activiteiten. Daarnaast kan je ook regelmatig aan een van onze 1000 (!) workshops meedoen. Omdat we weten dat jij supernieuwsgierig bent, dat je graag wilt ontdekken wat voor talenten je allemaal hebt en je niet kan wachten om samen met je maatjes op stap te gaan.

Pizza’s bakken, een auto uitdeuken, een raket lanceren, op stap met de waterpolitie …

Ga je mee?


Mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO) bij KindeRdam

Voorschoolse opvang (VSO)
Vóór schooltijd opvang nodig? Geen probleem met de voorschoolse opvang (VSO) van KindeRdam. Niet alle locaties bieden deze vorm van opvang overigens aan, maar er is altijd een locatie in de buurt te vinden. Weten wat de beste optie is? Neem contact op met de afdeling klantadvies. Zij helpen je graag verder.

Naschoolse opvang (NSO)
De opvang van kinderen na schooltijd en tijdens schoolweken noemen we Naschoolse Opvang (NSO). Deze opvang wordt vaak buitenschoolse opvang genoemd. Hiervoor kunt u op BSO's van KindeRdam terecht. Kijk bij de gewenste locatie voor de exacte openingstijden.

Tussenschoolse opvang (TSO) of overblijven
Op scholen zonder continurooster eten kinderen tussen de middag thuis. Komt dit niet uit? KindeRdam biedt op een aantal scholen Tussenschoolse Opvang (TSO) of overblijven. Hoe dit geregeld is, is per school verschillend. Voor vragen kun je het beste contact opnemen met de school of met onze afdeling Klantadvies
De TSO wordt over 10 maanden gefactureerd, de maanden juli en augustus ontvang je geen factuur. Wil je je inschrijven? Dat kan eenvoudig via aanmelden.

Een Toffe Tijd, ook in de vakantie
Tijdens de vastgestelde schoolvakantieweken zijn veel BSO's van KindeRdam gewoon geopend. Om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende vriendjes zijn om mee te spelen, worden soms locaties samengevoegd. Tijdens vakanties bieden we extra veel leuke activiteiten aan. Want ook in de vakantie heb je op de BSO een Toffe Tijd!
Alleen tijdens de vakantieweken opvang afnemen? Ook dat kan. Informeer hiernaar bij de gewenste locatie of neem contact op met onze afdeling klantadvies.

Opvang op schoolvrije dagen
In principe geldt: 'school dicht, BSO open'. Dus ook tijdens schoolvrije dagen zoals vermeld in de schoolkalender is opvang mogelijk, afhankelijk van het opvangpakket dat je kiest. Valt de schoolvrije dag op een dag waarop je normaal ook opvang afneemt, dan is je kind de hele dag van harte welkom. Valt een schoolsluitingsdag op een andere dag, dan kun je deze dag extra inkopen. Een vakantiedag kan niet ingezet worden op een schoolsluitingsdag. Om ervoor te zorgen dat er voldoende vriendjes zijn om mee te spelen, kan de opvang op een andere locatie plaatsvinden.