Kinderen die na 1 maart 2016 naar de peuterspeelgroep gaan, zijn 6 uur per week welkom. Deze uren zijn opgedeeld in 2 dagdelen per week. Kinderen met een doelgroepindicatie krijgen

vanaf de leeftijd van 2,5 jaar daarnaast 6 uur extra opvang per week. De gemeente betaalt deze extra uren, voor ouders zijn ze daarom gratis.

Kinderen die al voor 1 maart 2016 naar de peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) gingen zitten in een overgangsregeling. Voor hen gelden andere regels. Vanwege de overgangsregeling behouden deze kinderen het recht op hetzelfde aantal uur opvang als voor 1 maart 2016. Dit blijft zo totdat het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. Alleen voor kinderen die dit schooljaar 5 dagdelen per week naar de peuterspeelgroep gaan, wijzigt dat in het nieuwe schooljaar naar 4 dagdelen per week (12 uur opvang).