Vanaf 1 maart 2016 is in Rotterdam gestart met de harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het doel hiervan is dat iedere peuter gebruik kan maken van dezelfde goede voorbereiding op de basisschool.

De gemeente Rotterdam heeft dit met scholen, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen afgesproken en loopt hiermee vooruit op veranderingen die het kabinet wil doorvoeren in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

De afgelopen jaren zijn er in Rotterdam wachtlijsten ontstaan voor de peuterspeelzalen. De gemeente Rotterdam wil dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool en is daarom in samenwerking met scholen en kinderopvangorganisaties gestart met "groep nul nieuwe stijl". Bij KindeRdam is dit opgenomen in de peuterspeelgroepen. Alle peuters krijgen daar op dezelfde manier, in een uitdagende en stimulerende omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers, de beste voorbereiding op de basisschool. Er is aandacht voor taal- en rekenontwikkeling en spelend leren. De ontwikkeling en het leerproces van kinderen begint op deze manier niet pas als kinderen 4 jaar oud zijn.

De wijzigingen zijn ingegeven door de gemeente Rotterdam. Op hun website is veel informatie terug te vinden. Ook heeft de gemeente Rotterdam een flyer opgesteld met meer uitleg voor ouders. Deze flyer is (binnenkort) verkrijgbaar op de KindeRdam peuterspeelgroepen en hieronder downloadbaar.