Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag moet je inloggen op de website van de Belastingdienst.  

Wat heb je nodig:
· Een DigiD
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan op de website van DigiD. Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen.

· Inkomensgegevens van jezelf en je eventuele toeslagpartner.
Heb je aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2015? Dan kun je de inkomensgegevens hiervan gebruiken.

· Gegevens van de locatie.
Onder andere naam, adres en LRKP-nummer van de locatie, maar ook het aantal uur opvang per maand en de prijs per uur. Op de overeenkomst van KindeRdam staan al deze gegevens overzichtelijk bij elkaar.

LET OP:
Maakt je kind gebruik van verschillende vormen van opvang, bijvoorbeeld peuterspeelgroep, kinderdagverblijf en/of gastouderopvang, of buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang,  dan moeten de uren van de verschillende vormen opvang van dit kind bij elkaar worden opgeteld.

LET OP:
Wanneer je in aanmerking komt voor een CJG-plaats, dan kun je alleen kinderopvangtoeslag aanvragen voor de uren die je moet betalen. De overige uren worden betaald door de gemeente Rotterdam.