OuderTeam nieuwe cursussen in 2021 

Goede zorg voor kinderen begint bij goede zorg voor ouders 
Vanuit die overtuiging geeft KindeRdam de cursus OuderTeam. Met OuderTeam bereiden aankomende ouders zich voor op het ouderschap. 

Samen een baby krijgen is een van de mooiste dingen die er zijn. Maar na de geboorte van je kind kan het even wennen zijn aan de nieuwe situatie en je rol als ouder. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe verdeel je de taken, hoe bepaal je samen de opvoeding en hoe zorg je dat jullie daarnaast nog tijd hebben voor elkaar? De cursus OuderTeam bereidt jullie samen voor op het ouderschap.  

Effecten van de cursus 
De cursus is erop gericht dat jullie: 

 • Beter met elkaar samenwerken en een team worden; 
 • Een nog hechtere en warmere band met elkaar krijgen; 
 • Beter met elkaar leren communiceren; 
 • Elkaars emoties herkennen en weten hoe je daarop kunt reageren; 
 • Van elkaar weten welke verwachtingen je hebt over het ouderschap en je relatie; 
 • Minder stress ervaren. 

Door deze punten heb je als moeder minder kans op angst en een (postnatale) depressie en heeft jullie kind meer kans op een goed slaapritme, betere sociale vaardigheden en een beter welzijn. 

Het programma is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, de Hogeschool Leiden, het Centrum voor Jeugd en Gezin, KindeRdam en Twinkeltje. 

Voor wie 
Jullie: 

 • Krijgen een (eerste) kind; 
 • Willen je voorbereiden op de eerste fase na de geboorte; 
 • Willen straks naast ouders ook nog steeds ‘gewoon jezelf’ en partners zijn; 
 • Vinden het leuk om andere (bijna-) ouders te ontmoeten; 
 • Wonen in Rotterdam. 

Kosten 
De cursus is gratis voor (aankomende) ouders die in Rotterdam wonen. Het aantal plekken is beperkt dus meld je snel aan. 

Onderzoek  
Aan de cursus is een onderzoek gekoppeld van de Hogeschool Leiden. Je gegevens worden anoniem verwerkt. De resultaten van dit onderzoek leveren waardevolle informatie op over wat het met (aanstaande) ouders doet om een kind te krijgen en wat zij in deze eerste periode van het ouderschap nodig hebben. 

Programma 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten met een kleine groep ouders 
bijeenkomsten voor de bevallingbijeenkomsten na de bevalling en een digitaal programma dat je samen thuis doet. (Voorlopig worden de bijeenkomsten digitaal gehouden via MS Teams.) 

De bijeenkomsten voor de geboorte richten zich op verschillende thema’s en relatievaardigheden. Er komen onderwerpen aan bod zoals vertrouwen hebben in elkaar en hoe om te gaan met tegenslag. Maar ook praktische zaken worden behandeld, zoals de taakverdeling in de huidige situatie en als je kind er is. 

De bijeenkomsten na geboorte zijn gericht op de nieuwe situatie, als het kind er is. Het gaat bijvoorbeeld over veiligheid, hechting en temperament van het kind, maar ook over het erkennen en veranderen van conflicten of waarom het zo belangrijk is om tijd te nemen voor elkaar en elkaar te blijven steunen in de nieuwe ouderrol. 

OuderTeam wordt gegeven door een daarvoor opgeleide trainer van KindeRdam en van het CJG. 

Data 
In 2021 geeft KindeRdam samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 6 cursussen aan kleine groepen aankomende ouders uit Rotterdam. 

Uitgerekend in mei of de eerste helft van juni 2021? 
Dan is de cursus (online) op: 

 • woensdag 24 maart en woensdag 7 april 2021 (van 19.00 tot 21.00 uur) 

Uitgerekend in juli of de eerste helft van augustus 2021? 
Dan is de cursus (online) op: 

 • Dinsdag 25 mei en dinsdag 8 juni (van 19.00 tot 21.00 uur) 

Uitgerekend half september of oktober 2021 
Dan is de cursus (online) op: 

 • Maandag 16 augustus en maandag 30 augustus  

Later uitgerekend? 
Dan kun je je natuurlijk gewoon aanmelden. We nemen contact met je op zodra de nieuwe data voor de cursussen bepaald zijn. 

Aanmelden en meer informatie 
Wil je meer informatie en/of je aanmelden neem dan contact op met Eveline van Tillo via e.vantillo@kinderdam.nlOf kijk op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Meld je aan voor OuderTeam!

Naam:*
E-mailadres ouder 1:*
E-mailadres ouder 2:*
Telefoonnummer:*

Deze cursus is alleen voor inwoners van Rotterdam.

Wonen jullie in Rotterdam?*
Wat is de uitgerekende datum? *
Akkoord beide partners: wij doen mee met de cursus OuderTeam en het bijbehorende onderzoek. Onze gegevens (e-mailadressen) worden gebruikt om ons te benaderen voor het onderzoek.*

KindeRdam hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Vraag je een rondleiding aan, dan vragen we je alleen om persoonsgegevens die we nodig hebben om deze rondleiding in te kunnen plannen. Door het versturen van dit formulier geef je ons uitdrukkelijk toestemming deze gegevens hiervoor te gebruiken. We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens en stellen ze niet beschikbaar aan derden.